| http://www.dobfanciers.com/ | Home | About the kennel | Results | Our dogs | Our litters | Puppies | Photos | Videos | Links |
| http://www.dobfanciers.com/ | Startsida | Om kenneln | Resultat | Våra hundar | Våra kullar | Valpar | Foton | Video | Länkar |Uppdaterad
2017-09-16

 

Kennel Dobfancier's VandringsprisSTATUTER

Kennel Dobfanciers vandringspris instiftades år 1986 som vandringspris till bäst placerade dobermann vid Svenska Mästerskapen i bruks, sommargrenar.
År 2000 & 2007 har statuterna reviderats så att även IPO ingår.
Rätten att revidera reglerna är förbehållen kennel Dobfanciers.
Vid lika placering skall priset delas ut enligt följande:

  1. Till deltagare i skyddshundsgruppen (svenskskydd).
  2. Till deltagare i IPO-gruppen.
  3. Till deltagare i spårhundsgruppen.
  4. Till deltagare i sökhundsgruppen.
  5. Till deltagare i rapporthundsgruppen.

Priset tillfaller den förare som har tre inteckningar i priset.
Pokalen skall utdelas vid SM och återlämnas (till sekretariatet) senast i samband med öppnandet av nästkommande SM. Det är även möjligt att sända priset till Kennel Dobfanciers senast 14 dagar före nästkommande SM. Gravyrplatta, gravering och fastsättandet ombesörjes av mottagaren.

INTECKNINGAR

1986 SBCH, SLCH Vannängens Eia - Anders Yngvesson, Ängelholm, 3:a sök, 580 p.
1987 SBCH Vannängens Eros - Johnny Håkansson, Sölvesborg,
3:a spår, 586 p.
1988 SBCH, SUCH, Korad Winnerhof Micro-My - Torgny Näslund,
Umeå, 3:a sök, 595,5 p.
1989 Ingen deltagande dobermann
1990 Ingen deltagande dobermann
1991 Ingen deltagande dobermann
1992 SBCH, Korad Dobfancier's Minix Baronezza - Torbjörn Eriksson, Härnösand, 10:a spår, 544 p.
1993 SBCH, Korad Dobfancier's Minix Baronezza - Torbjörn Eriksson, Härnösand, 11:a skydd, 567,5 p.
1994 Ingen deltagande dobermann
1995 Ingen deltagande dobermann
1996 Ingen deltagande dobermann
1997 Ingen deltagande dobermann
1998 SBCH, Korad Dobfancier's Prixza - Laine Löfman, Härnösand, 12:a skydd, 568,5 p.
1999 Ingen deltagande dobermann
2000 Ingen deltagande dobermann
2001 Ingen deltagande dobermann
2002 Ingen deltagande dobermann
2003 Ingen placerad dobermann
Folkare's Gizma - Lennart Eriksson i rapporthundsgruppen bröt.
2004 Ingen placerad dobermann
Folkare's Gizma - Lennart Eriksson i rapporthundsgruppen bröt.
2005 Ingen deltagande dobermann
2006 Ingen deltagande dobermann
2007
IPO III Dobfancier's Rezon - Tommy Andersson, Södertälje,
3:a IPO, 282 p.

2008 Ingen deltagande dobermann
2009
SBCH, Korad Dobfancier's Ruzka - Laine Löfman, Härnösand, 9:a IPO, 199 p.
2010 SUCH, SBCH, Korad Come As You Are In Charge - Camilla Dahlgren, Norrköping, 11:a IPO, 256 p.

2011 Ingen deltagande dobermann
2012 Ingen deltagande dobermann
2013 Ingen deltagande dobermann
2014 Ingen deltagande dobermann
2015 SEUCH; SEBCH, Korad Dobfancier's Vizir - Tommy Andersson, Södertälje, 13:e IPO, 213 p.
2016 Ingen placerad dobermann
Diragos Javanth - Ingela Jacobsson i IPO diskades i skyddet.
2017 IPO III Dobvoyage Fabulose - Madelene Dahlgren, Södertälje, 9:a IPO, 259 p.
2018


Dobfancier's Rezon & Tommy Andersson 3:a 2007
VANDRINGSPRISET

Att priset instiftades
har sin egen historia.
Vid vår första kull
hade vi en köpare som
ville ha en hund att
tävla SM med. Det
satte fart på vår egen
bruksträning (vi ville
inte vara sämre än
valpköparna) och
sedan dess har det
varit vårt stora
fritidsintresse.
Tack Susanne för att
du visade oss brukset!

Tyvärr blev det inget
SM för hennes del. Vi
beslöt då att skänka
ett vandringspris för
att stimulera fler att
tävla bruks och
uppmuntra duktiga
dobermannekipage
att kvala till SM.

Vi kunde då inte ana
att det skulle bli så få.
Vandringspriset är nu
30 år och vi vill
uppleva att någon tar
det för gott!