| http://www.dobfanciers.com/ | Home | About the kennel | Results | Our dogs | Our litters | Puppies |
| http://www.dobfanciers.com/ | Startsida | Om kenneln | Resultat | Våra hundar | Våra kullar | Valpar | Foton | Video | Länkar |
Uppdaterad
2023-02-03

 

Kennel Dobfancier's Vandringspris


VANDRINGSPRISET

Att priset instiftades har sin egen historia. Vid vår första kull hade vi en köpare som ville ha en hund att tävla SM med.
Det satte fart på vår egen bruksträning (vi ville inte vara sämre än valpköparna) och sedan dess har det varit vårt stora fritidsintresse. Tack Susanne för att du visade oss brukset!

Tyvärr blev det inget SM för hennes del. Vi beslöt då att skänka ett vandringspris för att stimulera fler att tävla bruks och uppmuntra duktiga dobermannekipage att kvala till SM.

Vi kunde då inte ana att det skulle bli så få. Vandringspriset är nu mer än 30 år och vi vill uppleva att någon tar det för gott!


STATUTER

Kennel Dobfanciers vandringspris instiftades år 1986 som vandringspris till bäst placerade dobermann vod Svenska mästerskapen i bruks, sommargrenar. År 2000 och 2007 har statuterna reviderats så att även IPO/IGP ingår. Rätten att revidera reglerna är förbehållen kennel Dobfanciers. Vid lika placering skall priset delas ut enligt följande:

1. Till deltagare i skyddshundsgruppen (svenskskydd).
2. Till delatagare i IPO/IGP-gruppen.
3. Till deltagare i spårhundsgruppen.
4. Till deltagare i sökhundsgruppen.
5. Till deltagare i rapporthundsgruppen.

Priset tillfaller den förare som har tre inteckningar i priset.
Pokalen skall utdelas i samband med SM och återlämnas (till sekretariatet) senast i samband med öppnandet av nästkommande SM. Det är även möjligt att sända priset till kennel Dobfanciers senast 14 dagar före nästkommande SM. Gravyrplatta, gravering och fastsättandet ombesörjes av mottagaren av priset.


INTECKNINGAR

1986 SBCH, SLCH Vannängens Eia - Anders Yngvesson, Ängelholm, 3:a sök, 580 p.
1987 SBCH Vannängens Eros - Johnny Håkansson, Sölvesborg, 3:a spår, 586 p.
1988 SBCH, SUCH, Korad Winnerhof Micro-My - Torgny Näslund, Umeå, 3:a sök, 595,5 p.
1989 Ingen deltagande dobermann
1990 Ingen deltagande dobermann
1991 Ingen deltagande dobermann
1992 SBCH, Korad Dobfancier's Minix Baronezza - Torbjörn Eriksson, Härnösand, 10:a spår, 544 p.
1993 SBCH, Korad Dobfancier's Minix Baronezza - Torbjörn Eriksson, Härnösand, 11:a skydd, 567,5 p.
1994 Ingen deltagande dobermann
1995 Ingen deltagande dobermann
1996 Ingen deltagande dobermann
1997 Ingen deltagande dobermann
1998 SBCH, Korad Dobfancier's Prixza - Laine Löfman, Härnösand, 12:a skydd, 568,5 p.
1999 Ingen deltagande dobermann (Inofficiellt SM IPO med Dobfancier's Qvinz som deltagare)
2000 Ingen deltagande dobermann
2001 Ingen deltagande dobermann
2002 Ingen deltagande dobermann
2003 Ingen placerad dobermann. Folkare's Gizma - Lennart Eriksson i rapporthundsgruppen bröt.
2004 Ingen placerad dobermann. Folkare's Gizma - Lennart Eriksson i rapporthundsgruppen bröt.
2005 Ingen deltagande dobermann
2006 Ingen deltagande dobermann
2007
IPO III Dobfancier's Rezon - Tommy Andersson, Södertälje, 3:a IPO, 282 p.
2008 Ingen deltagande dobermann
2009
SBCH, Korad Dobfancier's Ruzka - Laine Löfman, Härnösand, 9:a IPO, 199 p.
2010 SUCH, SBCH, Korad Come As You Are In Charge - Camilla Dahlgren, Norrköping, 11:a IPO, 256 p.

2011 Ingen deltagande dobermann
2012 Ingen deltagande dobermann
2013 Ingen deltagande dobermann
2014 Ingen deltagande dobermann
2015 SEUCH; SEBCH, Korad Dobfancier's Vizir - Tommy Andersson, Södertälje, 13:e IPO, 213 p.
2016 Ingen placerad dobermann. Diragos Javanth - Ingela Jacobsson i IPO diskades i skyddet.
2017 IPO III Dobvoyage Fabulose - Madelene Dahlgren, Södertälje, 9:a IPO, 259 p.
2018 IPO III Diragos Ash - Camilla Rönnqvist, Södertälje, 6:a IPO, 263 p.
2019 IPO III Diragos Ash - Camilla Rönnqvist, Södertälje, 4:a IPO, 266 p.
2020 SM inställt pga Coronavirus pandemi
2021 Ingen deltagande dobermann (IPG SM separerat utan sedvanliga kvalresultat Dobforsport Cora - Michaela Kajerud 12:a)
2022 IPG III Dobvoyage Karma - Madelene Dahlgren, Södertälje, 1:a IPG 269 p.
2023


3:a 2007
Dobfancier's Rezon & Tommy Andersson