| http://www.dobfanciers.com/ | Home | About the kennel | Results | Our dogs | Our litters | Studmales | Puppies |
| http://www.dobfanciers.com/ | Startsida | Om kenneln | Resultat | Våra hundar | Våra kullar | Avelshanar | Valpar | Foton | Video | Länkar |Uppdaterad
3 februari, 2023


Dobfancier's T-kull
f. 17/11 2005

u. Korad, MH, L-testad tull, polis & försvar Oncemore Calypso Capar
e. Korad, MH, SPH II, SÖK I Twin-Q's Busan


Oncemore Calypso Capar
Twin-Q's Busan

Oncemore Calypso Capar Twin-Q's Busan


Om föräldrarna till T-kullen:
Bägge föräldrarna är ur kullar där alla är fria på ögonen samt med höftledar A & B.
I bägge kullarna finns två hundar intestade som tjänstehundar och syskon med höga poäng från mentaltest.


Calypso är fri på ögon, röntgad HD B och AD fri. Han är en mentalt stabil hane som är mycket social och trevlig med bra kamplust och bett. Han har godkänt L-test för tullen och polisen.
L-test tullen, 20 månader gammal: Öppen, tillgänglig, stor jaktkamplust, stor byteslust, måttlig social kamplust, livlig, liten skärpa, liten försvarslust, nervfast, måttligt hård, stor social stabilitet, stabil social stabilitet, stabil miljöstabilitet, ej provad skott.
L-test polisen 21 månader gammal: Tillgänglig, öppen, måttlig kamplust, livligt temperament, obetydlig skärpa, liten försvarslust, måttligt nervfast, vek, måttlig dådkraft, skottfast. Lämplig att prövas som polishund, väktarhund annan polismyndighet.
Han är korad 3½ är gammal med delvärdena 3, -2, 3, 2, 1, 1, 1, 3, -1, skottfast, totalt 128 poäng. Calypso är mycket social och trevlig med bra kamplust och bett.
Hans syster Cimberly gjorde ett mycket bra L-test endast 14 månader gammal och är inköpt till FHTE (Svenska försvarets hundenhet i Tullinge). En annan syster Caitlin har korats 221 poäng. När vi valde Calypso ville vi ha en mentalt bra Svensk hund ur en mentalt bra kull med lite nytt blod.
En bit bak i Calypsos stamtavla finns idel släktingar. Chapmann, halvbror till vår stamtik Lessi. Swedob's Darling-June som är syster till pappan till vår L-kull. Baron Bryan vom Harro's Berg som är halvbror till vår Minix (M-kullen) som är mor till vår P-kull och mormors mor till Busan. mer om Calypsos syskon finner du hos
kennel Oncemore

Busan är godkänd i högre klass spår och tränar svenskskydd och sök. Hon är korad med delvärdena 3, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, skottfast, totalt 223 poäng.
Hennes bror Bonus har godkänt Norskt polishundstest och tävlar elitklass spår. Han är korad i Sverige med 180 poäng. En annan bror, Buster är korad med 247 poäng och tävlar i lägre klass skydd och spår. Hennes syster Bellis är korad med 148 poäng.
På Busans mödernesida finns 4 generationer korade och brukstävlade tikar med SBK's (avels) korningsdiplom/tik. mer om Busans syskon på
Twin-Q's kennel.

Kombinationen innebär en lätt linjeavel på Baron Bryan von Harro's Berg 5-5,5, Hertog Alpha v. Le Dobry 5-5-5 och Jaque von Roveline 4,5. Inavelskoefficienten är 1,1 %.


MER OM


TABAZCO

Dobfancier's T-Buz
Dobfancier's Tabazco
Dobfancier's Tazkig
Dobfancier's Therzeus
Dobfancier's Tjafz
Dobfancier's Traze
Dobfancier's Truzt
Dobfancier's Turbulenz
Dobfancier's Tzaar
Dobfancier's Tezta
Dobfancier's Trilzka
Dobfancier's Trixza
Dobfancier's Trotza